سمولینا

تاریخ : 1393/12/23 18:29

ذرات زبری است که معمولاً از آندوسپرم گندم دوروم تهیه می شود.

درصد خاکستر این آرد 0/750-0/651درصد و درجه استخراج آن 80-77 درصد است که در تولید محصولات خمیری و ماکارونی کاربرد دارد.

واژه سمولینا از لغت ایتالیایی "سمولا" به معنی آرد گرفته شده است. آرد سمولینا بسیار درشت تر از آرد نول و به شکل گرانول بوده بنابراین نشاسته در قسمت درونی ذرات این آرد می ماند و این ویژگی موجب جلوگیری از بهم چسبیدن رشته های ماکارونی در حین پخت می شود. آرد سمولینا مرغوب می باید درصد پروتئین و گلوتن بالا، دانه بندی زبر و رنگ زرد کهربایی مناسب جهت تولید انواع ماکارونی و پاستا را داشته باشد.


         ویژگی های فیزیکوشیمیایی سمولینا مطابق استاندارد ملی ایران یه شماره 103 - اول تیرماه 1392


 ویژگیها خاکستر (برمبنای وزن خشک)
 درصد رطوبت (بیشینه)  درصد پروتئین(کمینه بر مبنای وزن خشک)  گلوتن مرطوب (کمینه)  اسیدیته (بیشینه)  اندازه ذرات
 روی الک 475 میکرون
 روی الک 180 میکرون
 روی الک 125 میکرون
 زیر الک 125 میکرون
سمولینا
 0/651-0/750  14/2  12/5  -  3/5  -  حداقل 90 درصد از 150 تا 350 میکرون

پر بیننده ترین ها

بیشتر برای تهیه نان های نسبتاً تیره سنتی نظیر نان تافتون و لواش کاربرد دارد.

آرد تافتون و لواش

تاریخ : 1393/12/23 18:30

آردی است که بیشتر از آندوسپرم تهیه می شود.

آرد ستاره

تاریخ : 1393/12/16 09:00

ذرات زبری است که معمولاً از آندوسپرم گندم دوروم تهیه می شود.

سمولینا

تاریخ : 1393/12/23 18:29

آردی است که از تمامی اجزاء آندوسپرم و بخشی از پوسته گندم تهیه می شود.

آرد سنگک

تاریخ : 1393/12/16 09:01