آرد سنگک

تاریخ : 1393/12/16 09:01

آردی است که از تمامی اجزاء آندوسپرم و بخشی از پوسته گندم تهیه می شود.

درصد خاکستر این آرد 1/475-1/226 درصد و درجه استخراج آن 93-89 درصد بوده که بیشتر برای تهیه نان های تیره و نان سنگک کاربرد دارد. آردهایی با درصد سبوس بالا، رنگ تیره تری دارند چون رنگدانه گندم در سبوس قرار دارد، جذب آب خمیر آردهای تیره بالاتر از آردهای روشن تر است و نهایتا نان حاصل از این آردها ارزش تغذیه ای بالاتری دارند. از آنجا که نان سنگک خوب نباید باد کرده و یا دو پوسته شود به همین جهت در تهیه این نان از آرد سنگک یا آرد کامل با درصد استخراج بالا استفاده می شود. همچنین نان سنگک می باید ضخامتی حدود 5-4 میلی متر، طول 80-70 سانتی متر و عرض 50-30 سانتی متر داشته باشد بنابراین آرد مورد استفاده در این نان باید مرغوب و کامل باشد. آرد سنگک و آرد کامل به جهت داشتن میزان سبوس بالاتر، نسبت به آردهای روشن تر از پروتئین بالاتر ی نیز برخوردار هستند.


                   ویژگیهای فیزیکو شیمیایی آرد سنگک مطابق استاندارد ملی ایران به شماره 103 – اصلاحیه اول تیرماه 1392

 ویژگی ها
 
درصد خاکستر
(بر مبنای وزن خشک)
 
درصد رطوبت
(بیشینه)
 
درصد پروتئین
(کمینه بر مبنای وزن خشک)
 
گلوتن مرطوب
(کمینه)
 
اسیدیته
(بیشینه)
 
اندازه ذرات (بیشینه)
 
روی الک 475 میکرون
 
روی الک 180 میکرون
 
روی الک 125 میکرون
 
زیر الک 125 میکرون
 آرد سنگک
 1/226-1/475  14/2  11/5  24  4/1  5  25  30  40

پر بیننده ترین ها

بیشتر برای تهیه نان های نسبتاً تیره سنتی نظیر نان تافتون و لواش کاربرد دارد.

آرد تافتون و لواش

تاریخ : 1393/12/23 18:30

آردی است که بیشتر از آندوسپرم تهیه می شود.

آرد ستاره

تاریخ : 1393/12/16 09:00

ذرات زبری است که معمولاً از آندوسپرم گندم دوروم تهیه می شود.

سمولینا

تاریخ : 1393/12/23 18:29

آردی است که از تمامی اجزاء آندوسپرم و بخشی از پوسته گندم تهیه می شود.

آرد سنگک

تاریخ : 1393/12/16 09:01