آرد ماکارونی (فارینا)

تاریخ : 1393/12/16 09:02

آردی است که از آندوسپرم گندم های سخت و نیمه سخت تهیه می گردد.

درصد خاکستر این آرد حداکثر 0/650 درصد و درجه استخراج آن کمتر مساوی 77 درصد بوده که مناسب تهیه ماکارونی می باشد.


                  ویژگیهای فیزیکو شیمیایی آرد ماکارونی مطابق استاندارد ملی ایران به شماره 103 – اصلاحیه اول تیرماه 1392


 
 ویژگی ها
 
درصد خاکستر
(بر مبنای وزن خشک)
 
درصد رطوبت
(بیشینه)
 
درصد پروتئین
(کمینه بر مبنای وزن خشک)
 
گلوتن مرطوب
(کمینه)
 
اسیدیته
(بیشینه)
 
اندازه ذرات (بیشینه)
 
روی الک 475 میکرون
 
روی الک 180 میکرون
 
روی الک 125 میکرون
 
زیر الک 125 میکرون
 
آرد ماکارونی
 
0/650
 14/2  12  -  2/4  -  10  35  55

پر بیننده ترین ها

بیشتر برای تهیه نان های نسبتاً تیره سنتی نظیر نان تافتون و لواش کاربرد دارد.

آرد تافتون و لواش

تاریخ : 1393/12/23 18:30

آردی است که بیشتر از آندوسپرم تهیه می شود.

آرد ستاره

تاریخ : 1393/12/16 09:00

ذرات زبری است که معمولاً از آندوسپرم گندم دوروم تهیه می شود.

سمولینا

تاریخ : 1393/12/23 18:29

آردی است که از تمامی اجزاء آندوسپرم و بخشی از پوسته گندم تهیه می شود.

آرد سنگک

تاریخ : 1393/12/16 09:01