آرد نول

تاریخ : 1393/12/16 09:09

آردی است که از قسمتهای مرکزی آندوسپرم گندم تهیه می شود.

درصد خاکستر این آرد 0/500-0/380درصد و درجه استخراج آن کمتر و مساوی 69 درصد بوده که بیشتر در تولید فرآورده هایی مانند ویفر، شیرینی، کیک، کلوچه، بیسکوئیت و کراکر کاربرد دارد. آرد نول می باید حاوی میزان کمی سبوس و پروتئین بوده و از قسمتهای مرکزی آندوسپرم (مغز دانه) استحصال گردد که بتوان با آن محصولات متخلخل، پوک و دارای رنگ، طعم و بافت نرم را تهیه کرد.
         

                 ویژگیهای فیزیکو شیمیایی آرد نول مطابق استاندارد ملی ایران به شماره 103 – اصلاحیه اول تیرماه 1392


 ویژگی ها 


درصد خاکستر
(بر مبنای وزن خشک) 


درصد رطوبت
(بیشینه) 


 درصد پروتئین
(کمینه بر مبنای وزن خشک) 


  گلوتن مرطوب
(کمینه) 


   اسیدیته
(بیشینه) 


اندازه ذرات (بیشینه                        


روی الک 475 میکرون 


روی الک 180 میکرون 


روی الک 125 میکرون 


زیر الک 125 میکرون
 

آرد نول

0/380-0/500

14/2

7-10

20-27

2/4

-

5

20

75


پر بیننده ترین ها

بیشتر برای تهیه نان های نسبتاً تیره سنتی نظیر نان تافتون و لواش کاربرد دارد.

آرد تافتون و لواش

تاریخ : 1393/12/23 18:30

آردی است که بیشتر از آندوسپرم تهیه می شود.

آرد ستاره

تاریخ : 1393/12/16 09:00

ذرات زبری است که معمولاً از آندوسپرم گندم دوروم تهیه می شود.

سمولینا

تاریخ : 1393/12/23 18:29

آردی است که از تمامی اجزاء آندوسپرم و بخشی از پوسته گندم تهیه می شود.

آرد سنگک

تاریخ : 1393/12/16 09:01